Jüri Suursoo. Tarneahela haldamine I. 2012 (102 lk)

5,90 €

Käesolev materjal on suunatud transpordi ja logistika eriala üliõpilastele, aga sobib kasutamiseks ka teiste erialade üliõpilastele, kellel on kokkupuuted selle valdkonnaga. On kasutatav ka käsiraamatuna ekspedeerijate ja veokorraldajate erialaste teadmiste täiendamiseks või meeldetuletamiseks. Materjal on varustatud viidetega seadusandlikele aktidele või muudele abimaterjalidele ning annab seega lisateavet nende otsimiseks ja kasutamiseks.