Jüri Suursoo. Tarneahela haldamine II. 2013 (135 lk)

6,90 €

Õpiku eesmärgiks on anda lühiülevaade neist võimalikest veo- ja transpordilepingutest, mis on vajalikud kaupade ostu-müügilepingute realiseerimiseks. Teiseks leiab käsitlemist tolli halduslik roll rahvusvaheliste tarneahelate korral. Õpik on üksnes sissejuhatuseks erinevate lepingutega tutvumisel ja teemasse süvenemisel on vaja täiendavalt süüvida erialakirjandusse. Koostaja on õigusliku keskkonna  kirjeldamise osas jäänud üldpõhimõtete esitamise juurde ja keskendunud üksnes põhimõtete ja ka vajaliku info (dokumentide) kirjeldamisele. Üheks põhjuseks on asjaolu, et dokument kirjeldab eelnevalt kokkulepitut ehk eelnevalt sõlmitud kokkulepet kontsentreeritud viisil ehk minimaalsete teadete/informatsiooniga.