Mari-Liivia Jõerüüt. Kujutav geomeetria II osa: Varjud ja perspektiivid. 2010 (35 lk)

1,40 €

Konspekt-harjutusvihik on mõeldud arhitektuuri eriala üliõpilastele perspektiivi- ja varjudeteooria õppimiseks. Mõlemad oskused on vajalikud objekti järgi joonistamiseks, kuid veelgi olulisemad loomingulise mõtte väljendamiseks. Õppimise käigus tuleb vastavad konstrueerimised teha joonestusvahenditega, kuid tundes perspektiivi reegleid saab joonestada ja joonistada objekte ning situatsioone, lisades valgus-varju abil kujutisele veelgi ruumilisust. Teooria tundmisele liituvad arhitektuurse graafika oskused: joonte liigid, viirutused, faktuurid ja värvi kasutamine. Alles vihikus olevate harjutusülesannete lahendamine kinnistab teoreetilise osa ja loob tervikliku konspekti.