Jaak Särak. Insenerigraafika. 2015 (236 lk)

4,70 €

Käesolev juhendmaterjal on eelkõige mõeldud kasutamiseks Tallinna Tehnikakõrgkoolis kõikides õppevormides mehaanika ja transpordi erialade üliõpilastele, aga on sobivaks õppevahendiks ka teistel tehnilise kallakuga erialadel. Õppematerjalis antakse lühike ülevaade insenerigraafika ja tehnilise joonestamise teoreetilistest alustest ning antakse juhendid jooniste ja skeemide valmistamise praktilise oskuste omandamiseks.