Jaan Rohusaar. Tehniline mehaanika I: Teoreetiline mehaanika. Staatika. 2011 (108 lk)

5,20 €

Õpik on ettenähtud Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilastele õpperaamatuks tehnilise mehaanika esimese osa omandamisel. Raamat sisaldab traditsioonilist geomeetrilise staatika teooriakäsitlust ja hulgaliselt näidisülesandeid. Mõnevõrra suuremat tähelepanu on pööratud spetsiifilistele ehituslikele ülesannetele, nagu talade ja raamide toereaktsioonide leidmine ja sõrestike varraste sisejõudude leidmine. Iseseisvaks lugemiseks on esitatud teaduslooline ülevaade mehaanika ajaloost. Raamatu lõpus on lisad, mis selgitavad iseseisva töö vormistamise nõudeid ja mõningaid juhiseid tüüpvigade vältimiseks ülesannete lahendamisel.