Andres Jagomägi. Insener ja kaizen. 2016 (247 lk)

14,50 €

Tegemist on põhjaliku ja ülevaatliku õppematerjaliga insenerikutsest tänapäeval. Insenerid kujundavad meie tehnika- ja tehnoloogiamaailma kõigis valdkondades. Raamatus antakse paljude teiste hulgas ülevaade järgmistest teemadest: insener kui looja ja kvaliteedimeister; insener ja ärieetika; inseneri vastutus; inseneriteadused; insener ja järjepidev täiustamine-parendamine (kaizen); kvaliteedikorraldus; lean-timmitud mõtteviis.

Autor on toetunud kirjutamisel oma kogemusele ja õpitule. Abistava lisana on raamatu lõpus kokkuvõte 1993-2015 ilmunud inseneriasjandust käsitlevast materjalist meedias, inseneri eetika koodeks, kutseeetika ja käitumiskoodeks, Eesti Inseneride Liidu Eksperdi käitumiskoodeks ning Insenerieetika üldised põhimõisted ja põhialused.