Rühmatreening, jõusaal TTK töötajale ja külalisele 1 kuu

25,00 €

Treeningajad on leitavad TTK kodulehelt https://www.tktk.ee/uliopilasele/uliopilaselu/